null naucne-stezky-trebonska-publikace

Naučné stezky Třeboňska

Naučné stezky Třeboňska

Tento průvodce nabízí 10 tras naučných stezek, které vás seznámí s přírodou Třeboňska.
Zavedou vás na zajímavá místa v krajině, upozorní na přírodní bohatství, chráněné druhy rostlin a živočichů i na historii a vývoj osídlení. Část naučných stezek udržuje správa CHKO Třeboňsko, další stezky provozují obce nebo občanská sdružení.