Navštivte náš dům přírody v historickém centru města Třeboně. Poskytujeme informace o přírodních zajímavostech, turisticky atraktivních místech a akcích na území CHKO Třeboňsko a v jeho okolí.

Terénní stanice Hajnice 

Hlavní náplní práce se školní mládeží (mimo DPT) jsou pro Správu Chráněné krajinné oblasti Třebňsko akce na terénní stanici Hajnice. Většina škol v regionu má návštěvu Hajnice a EVVO program ve školních vzdělávacích programech (nejčastěji pro 4. a 5. ročníky). Časté jsou i opakované návštěvy stejné třídy, protože okolí Hajnice umožňuje po konzultacích s pedagogy pokaždé zaměření na odlišné jevy (rašeliniště, rybníky, lesy, skalní útvary…).

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Třeboňsko

1 - Analytická část

2 - Plánovací část

3 - Aplikační část

4 - Limity - Mapa

5 - Dotazník - průzkumy návštěníků

Monitoring návštěvnosti

Od poloviny roku 2014 provádíme monitoring návštěvnosti. V prvním roce byly sčítače umístěny na NS Červené blato, k řece Lužnici u Majdaleny a na přístupové cesty k Rozvodí (Dlouhý most, Novořecká hráz, cesta od parkoviště), tedy v jedné z nejcenějších oblastí Třeboňska NPR Stará a Nová řeka. Po zjistění základních dat byly v dalších letech přemisťovány na jiná exponovaná místa – hráze rybníků Opatovického a Rožmberka, oblast Nadějské rybniční soustavy nebo na NS Okolo Třeboně poblíž kaple Sv. Víta.
Data slouží k dalšímu zpracování. Posloužila např. při tvorbě Koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Ukázala překvapivě vysokou návštěvnost  NS Červené blato (10 000 lidí ročně), obrovskou převahu cyklistů i na pěších trasách KČT, zachytila také chování návštěvníků během epidemiologických opatření, která ale narušila sledování dlouhodobých trendů. V současné době jsme proto ponechali pro kontrolu aktivní pouze jeden bod v NPR Stará a Nová řeka. V dalších letech by monitoring návštěvnosti měl být obnoven, aby posloužil jako podklad při spolupráci s odvětvím cestovního ruchu. 

Ukázky z výstupů na sčítači v NPR Stará a Nová řeka.