Programy pro školy - Třeboňsko


Terénní stanice Hajnice 


Hlavní náplní práce se školní mládeží (mimo DPT) jsou pro Správu Chraněné krajinné oblasti Třeboňsko akce na terénní stanici Hajnice.
Většina škol v regionu má návštěvu Hajnice a EVVO program ve školních vzdělávacích programech (nejčastěji pro 4. a 5. ročníky). Časté jsou i opakované návštěvy stejné třídy, protože okolí Hajnice umožňuje po konzultacích s pedagogy pokaždé zaměření na odlišné jevy (rašeliniště, rybníky, lesy, skalní útvary…).