Zonace je identická se zónováním biosférické rezervace Třeboňsko (core area, buffer zone, transition zone) a respektuje specifický charakter Třeboňska jako krajiny člověkem přeměněné a poměrně silně hospodářsky využívané.

 

Podrobnější informace o jednotlivých zónách najdete na externí stránce.