Zonace je identická se zónováním biosférické rezervace Třeboňsko (core area, buffer zone, transition zone) a  respektuje specifický charakter Třeboňska jako krajiny člověkem přeměněné a  poměrně silně hospodářsky využívané.

Podrobnější informace o jednotlivých zónách najdete na externí stránce.