Na území CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 206 ks památných stromů v 41 položkách vedených v Ústředním seznamu ochrany přírody.

V rámci vyhlášených památných stromů je 37 solitérů, 1 skupina stromů a 3 aleje, ve kterých se nachází většina jedinců. Druhově se jedná jen o 5 druhů dřevin – výrazně převažují duby letní, dále jsou zastoupeny lípy srdčité, ojediněle buk lesní, hrušeň obecná a jilm vaz. Rozměry památných stromů v CHKO Třeboňsko jsou úctyhodné; několik nejmohutnějších jedinců má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 7 m (celkem 7 stromů), o něco početněji jsou zastoupení jedinci s obvodem mezi 6–7 m (celkem 17 stromů) a poměrně časté je zastoupení jedinců s obvodem mezi 5–6 m (65 stromů).

Další zajímavé informace naleznete na stromostránkách třeboňských velikánů.