Lesy v CHKO Třeboňsko jsou překvapivě rozmanité. Na mírně zvlněné rovině se vedle sebe střídají značně rozdílná, většinou ostře vyhraněná stanoviště s  různým obsahem minerálních živin a  vlhkostí v  půdě. To ovlivnuje druhovou pestrost vegetace. Některé typy porostů mohou být považovány díky zvláštním poměrům reliéfu, půdy a  klimatu za zcela unikátní.

tvrdý luh, foto RNDr. Jan Ševčík
tvrdý luh, foto RNDr. Jan Ševčík
smrčina, foto RNDr. Jan Ševčík
bukové kopce, foto RNDr. Miroslav Hátle
bukové kopce, foto RNDr. Miroslav Hátle
rašeliniště Pele, foto RNDr. Jan Ševčík
NPR Červené blato, RNDr. Jan Ševčík
borovice blatka, RNDr. Jan Ševčík
PP Branské doubí, RNDr. Jan Ševčík
PR Olšina u Přesekx, RNDr. Jan Ševčík