Vývoj osídlení je těsně spjat s vývojem samotné krajiny na území CHKO Třeboňsko.