Vážení návštěvníci, 

Chráněná krajinná oblast  Třeboňsko byla vyhlášena roku 1979.  Je součástí sítě velkoplošných zvláště chráněných území ČR. Chráněné krajinné oblasti zabírají přibližně 15% území státu. Třeboňsko bylo již v roce 1977 zahrnuto organizací UNESCO v programu Člověk a  biosféra do prestižní světové sítě biosférických rezervací. Prosíme, respektujte pravidla, která mají za cíl  ochránit výjimečnou přírodu a  krajinný ráz i  bezproblémové soužití.

Aktuálně nemáme žádná platná omezení či vydaná upozornění.