Plány péče slouží jako podklad pro  jiné druhy plánovacích dokumentů a  pro  rozhodování orgánů ochrany přírody.