null dum-prirody-trebonska-publikace

Dům přírody Třeboňska

Dům přírody Třeboňska

Vítejte v krajině dvojího nebe, která se zrcadlí v hladinách rybníků, v krajině tajuplných blat, hlubokých lesů, říčních meandrů a tůní, kterou proměnila práce rožmberských rybníkářů. Vítejte v krajině protkané sítí stok a rybníků, dubových alejí i malebných sídel a samot, kde soužití člověka s přírodou po staletí tvoří křehkou rovnováhu.