null naucna-stezka-mikulase-rutharda

Naučná stezka

Naučná stezka Mikuláše Rutharda

  • Délka: 10 km
  • Typ: cyklo
  • Obtížnost: lehká
Luňák červený, foto Ing. Jiří Neudert

Galerie

Staré jezero, foto RNDr. Jan Ševčík
Chlumecko, foto RNDr. Jan Ševčík
Staré jezero, foto RNDr. Jan Ševčík
Chlumecká rybniční krajiny, foto RNDr. Jan Ševčík
Staré jezero, foto RNDr. Jan Ševčík