null chko-trebonsko-publikace-detail

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

Oproti ostatním chráněným územím má Třeboňsko odlišný charakter.

Jedná se o oblast od středověku intenzivně přetvářenou, přesto se v ní zachovala nebo činností člověka vznikla cenná přírodní společenstva.